Thursday, July 23, 2009

Choc Fondant Cake


Hasil belajar 1 hari dengan Calvin. Choc Fondant Cake ni boleh buat hantaran sebab ianya tidak mudah cair.

Making Chocolate Roses

I learnt how make choc roses from Sifu Calvin in July 2009. Thank you Calvin