Sunday, March 29, 2009

Carrot Cupcakes for Dr. Musalmah 28 March 2009


Dr. Musalmah, srikandi 73 datang mengambil Carrot Cake dan Carrot Cupcakes untuk adik dan family gathering. Terima kasih kerana sentiasa memberi sokongan. Tapi lupa nak ambil fato The Big Carrot Cake.

No comments:

Post a Comment